Josefine Holmberg arbetar som ekonomiassistent åt CeLit. Uppdraget går ut på att hon främst hjälper till med företagets bokföring. Josefine läser kandidatprogrammet Service Management på Campus Helsingborg. Utbildningen inkluderar en hel del ekonomi. Bland annat läser studenterna kursen redovisning och ekonomistyrning, där bokföring ingår. Många av studenterna tycker att kursen är viktig och att kunskaperna är värdefulla i deras yrkesverksamma liv. Josefine berättar:
Jag tycker det är viktigt att arbeta vid sidan av studierna av många anledningar. Framförallt för att få in en fot i arbetslivet och för att samla erfarenheter och kontakter. Utöver detta är det en fördel att få testa och omsätta kunskaperna från skolan ute i verkligheten” – Josefine Holmberg
Vi är glada att få erbjuda Josefine ett arbete som hon kan kombinera med studierna på ett värdefullt sätt. Student Network vill skapa fler meningsfulla arbetsmöjligheter för studenterna vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet.