En marknadsundersökning är ett bra sätt att ta reda på vad som skapar leende kunder så väl som flaskhalsar. Ett effektivt och bra sätt att identifiera utvecklingsmöjligheter. Våra studenter som läser Service Management och Strategisk Kommunikation vid Campus Helsingborg har goda kunskaper om hur enkäter utformas och genomförs. Vi hjälper dig hela eller delar av vägen.   

Vi har olika lösningar beroende på vad ni behöver hjälp med. Marknadsundersökningarna kan göras både på stan, via epost och mail eller via telefon. Helt beroende på vad som passar bäst för er, och hur många svar som önskas.

IMG_1526

FRÅGEUNDERLAG Vi hjälper dig att ta fram ett frågeunderlag till undersökningen som passar utifrån undersökningsmetoden. Rätt frågor och rätt tillvägagångssätt är avgörande för att kunna ha nytta av svaren och arbetet.

GENOMFÖRA. Vi genomför marknadsundersökningen, antingen på plats i din butik, via telefon eller via webben. Vad som passar bäst för er beror helt på antalet svar som önskas och vad som är lämpligast utifrån era förutsättningar.

ANALYSERA. Vi sammanställer resultatet i en överskådlig rapport. Vi analyserar resultatet och kommer med förslag på förbättringar. Vi presenterar även rapporten från marknadsundersökningen på plats hos er om det önskas.

Kontakta oss för mer information och för en offert!