Student Network grundades 2011 av Anna Rydberg och Karsten Deppert. Vi har båda examinerats från Lunds Universitet Campus Helsingborg och har en stark förankring i regionen.

Grunden till företaget bygger på att vi ser en nytta att skapa värdefulla arbeten för studenter under deras studietid och ett behov från näringslivet att få in kompetens och drivkraft i sina organisationer. Affärsidén baseras därför på ett kunskapsutbyte mellan dessa arenor. Vår vision är att Campus Helsingborgs studenter har en naturlig roll i näringslivet under och efter sin utbildning. Vårt långsiktiga mål är därmed att studenterna stannar kvar i Helsingborgsregionen även efter de tagit examen.

Anna Rydberg – VD och grundare

Anna har examen i Service Management Tourism från Lunds Universitet Campus Helsingborg. Hon har även gått Familjen Helsingborgs Traineeprogram (2010/2011) och därefter arbetat som kommunikatör i Helsingborgs stad (2012). Anna drivs av utmaningar och inom Student Network tillför hon ett stort engagemang och långsiktighet. Anna är även en av grundarna av Young In Business, ett affärsnätverk med fokus att skapa långsiktiga relationer.

Karsten Deppert – Projektledare och grundare

Karsten är en parallell-entreprenör som alltid ser utvecklingsmöjligheter. Han har studerat Bioteknik på Campus Helsingborg och idag driver han förutom Student Network även Mindpark konferens– och kontorsverksamhet, friskvårdsbolaget MotioMera samt översättningsbyrån Contentor. Med ett stort nätverk och gedigen kunskap är han en värdefull tillgång inom Student Network.

Ellen Forsgren – Projektkoordinator och HR-ansvarig

Ellen går sista året på kandidatprogrammet Service Management Retail på Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Hon har varit engagerad i ett flertal ideella projekt i studielivet och har bland annat suttit som styrelseledamot i Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitets Helsingborgssektion Agora. Som ledamot var hon bland annat ordförande i ett av utskotten. Under sin studietid har Ellen kompletterat sina studier med jobb i branschen hon utbildar sig inom. Hon har goda kunskaper i projektarbete och ledarskap samt ett brett kontaktnät av studenter vid Campus Helsingborg. 

Hans Taranger- Senior advisor

Hans Taranger har tidigare varit verksam vid Helsingborgs stads Näringslivsavdelning. Han ser positivt på företagets koncept och ser vinster både för Campus, näringslivet och studenterna. Hans tillför viktiga professionella erfarenheter för verksamheten.