Student Network

Student Network grundades 2011 av Anna Rydberg och Karsten Deppert. Vi har båda examinerats från Lunds Universitet Campus Helsingborg och har en stark förankring i regionen.

Grunden till företaget bygger på att vi ser en nytta att skapa värdefulla arbeten för studenter under deras studietid och ett behov från näringslivet att få in kompetens och drivkraft i sina organisationer. Affärsidén baseras därför på ett kunskapsutbyte mellan dessa arenor. Vår vision är att Campus Helsingborgs studenter har en naturlig roll i näringslivet under och efter sin utbildning. Vårt långsiktiga mål är därmed att studenterna stannar kvar i Helsingborgsregionen även efter de tagit examen.

Lisa-Mari Gardelius

Studentkonsult

Läser: Strategisk Kommunikation och digitala medier, år 2

Joacim Börjesson

Studentkonsult

Läser: Strategisk Kommunikation, år 2

Fredrik Appelgren

Studentkonsult

Läser: Logistics & Service Management, år 3

Emma Carlzon

Studentkonsult

Läser: Strategisk Kommunikation och digitala medier, år 1

Maria Grönlund

Verksamhetsansvarig

076-2400880

maria@studentnetwork.se

Verksamhetsansvarig för Campus Webbyrå är Maria Grönlund.

Maria tog sin examen i Strategisk Kommunikation 2016. Under sin studietid har hon varit engagerad inom marknadsföring både i Agora och MIH Student. Därutöver har hon arbetat extra med att skapa hemsidor och som kommunikationskoordinator.

Anna Rydberg 

VD, Grundare

anna@studentnetwork.se 

Anna har examen i Service Management Tourism från Lunds Universitet Campus Helsingborg. Hon har även gått Familjen Helsingborgs Traineeprogram (2010/2011) och därefter arbetat som kommunikatör i Helsingborgs stad (2012). Anna drivs av utmaningar och inom Student Network tillför hon ett stort engagemang och långsiktighet. Anna är även en av grundarna av Young In Business, ett affärsnätverk med fokus att skapa långsiktiga relationer.

Karsten Deppert

Projektledare, Grundare

karsten@studentnetwork.se 

Karsten är en parallell-entreprenör som alltid ser utvecklingsmöjligheter. Han har studerat Bioteknik på Campus Helsingborg och idag driver han förutom Student Network även Mindpark konferens– och kontorsverksamhet, friskvårdsbolaget MotioMera samt översättningsbyrån Contentor. Med ett stort nätverk och gedigen kunskap är han en värdefull tillgång inom Student Network.

Maria Grönlund

Verksamhetsansvarig

076-2400880

maria@studentnetwork.se

Verksamhetsansvarig för Campus Webbyrå är Maria Grönlund.

Maria tog sin examen i Strategisk Kommunikation 2016. Under sin studietid har hon varit engagerad inom marknadsföring både i Agora och MIH Student. Därutöver har hon arbetat extra med att skapa hemsidor och som kommunikationskoordinator.

Anna Rydberg 

VD, Grundare

anna@studentnetwork.se 

Anna har examen i Service Management Tourism från Lunds Universitet Campus Helsingborg. Hon har även gått Familjen Helsingborgs Traineeprogram (2010/2011) och därefter arbetat som kommunikatör i Helsingborgs stad (2012). Anna drivs av utmaningar och inom Student Network tillför hon ett stort engagemang och långsiktighet. Anna är även en av grundarna av Young In Business, ett affärsnätverk med fokus att skapa långsiktiga relationer.

Karsten Deppert

Projektledare, Grundare

karsten@studentnetwork.se 

Karsten är en parallell-entreprenör som alltid ser utvecklingsmöjligheter. Han har studerat Bioteknik på Campus Helsingborg och idag driver han förutom Student Network även Mindpark konferens– och kontorsverksamhet, friskvårdsbolaget MotioMera samt översättningsbyrån Contentor. Med ett stort nätverk och gedigen kunskap är han en värdefull tillgång inom Student Network.