En rekryteringsprocess kan vara tidskrävande och det kan finnas en svårighet i att nå ut till rätt kandidater. Student Network har därför utformat ett koncept där vi hjälper till med det första steget i rekryteringsprocessen. 

 

Utifrån en kravspecifikation gallrar vi bland kandidater i vårt nätverk där vi presenterar de studenter som är mest lämpade för tjänsten. Vi förmedlar studenter med rätt kompetens som passar perfekt för den position ni söker. Med en presentation av kandidaterna tillsammans med deras CV, personliga brev samt referenser återstår det endast för er att intervjua studenterna och besluta om anställning. Det underlättar  och effektiviserar processen samtidigt som vi säkerställer en hög kvalitet på personalen som anställs.

 

Vi har ett närverk som baserar sig på de mest drivna studenterna på Campus Helsingborg, Lunds Universitet. Studenterna läser bland annat utbildningarna Service Management, Strategisk Kommunikation och Högskoleingenjörsutbldningar. Många är redo att ta steget ut i näringslivet för att applicera sina akademiska kunskaper i praktiken.

 

 IMG_1578

 

PRISFÖRSLAG


Startavgift – 1.500 kr ex. moms

Deltidsanställningar – 6.000 kr ex. moms

Heltidsanställningar – 10.000 kr ex. moms


Kontakta oss för mer information!