Malmö stad är en kund som i sitt projekt SamCity vill utveckla citylogistiken i Malmö. Rebecka, student vid Campus Helsingborg och vår projektledare för den delen som vi hjälper till med, som inkluderar marknadsundersökning– och dialog med handlare, berättar:
Samcity malmö student network helsingborg campus marknadsundersökningSamCity har tillsammans med Malmöstad utformat ett pilotprojekt för att göra Malmös stadskärna till en mer attraktiv plats att vistas i. Det SamCity vill åstadkomma är att få bort lastbilarna från gågatorna för en tryggare och miljövänligare stadskärna. I dagsläget får lastbilarna enbart köra på gågatorna innan kl. 11 på vardagarna. Detta betyder att butikerna inte själva kan justera när de ska få sina leveranser samt att deras returemballage inte hämtas upp vid samma skede. Här har SamCity fått dispens att köra med sin sitt ”eltåg” enda fram till kl. 16 på vardagarna och vid samma tillfälle även ta med sig returemballaget. Det SamCity kommer erbjuda är flera olika funktioner men det primära är en samlastning av leveranser, men även ta hand om återvinningen. Med hjälp av SamCity skulle Malmös stadskärna bli mer attraktivt rent miljömässigt och ur flera olika sociala aspekter. Varför butikerna ska välja att göra ett avtal med SamCity är för att butiken ska få mer tid till sina kunder och även visa att det aktivt har valt att ta ett socialt ansvar för den miljön hens butik befinner sig i. Om butikerna själva fick bestämma över när inleveranser samt returflödet ska ske kan butikerna effektivisera sin verksamhet bättre för att gynna dem i slutändan. SamCity tar alltså över den sista biten i försörjningskedjan när dem samlastar leveranserna från ett distributionslager beläget i Malmö.

Vi som har ingått i projektet har besökt butikerna på dem större gågatorna i stadskärnan där vi informerat en kortare beskrivning för butiksägarna om projektet och hur det kommer att fungera. För att väcka ett intresse om projektet har vi som stöd lämnat broschyrer till ägarna med kontaktuppgifter till huvudansvariga för projektet samt tagit emot deras kontaktuppgifter till logistikansvariga för att projektansvariga ska kunna komma med mer detaljerad information så som pris etc. vid ett mer passande tillfälle.

Som deltagare i projektet har jag fått en bredare bild över hur logistiken fungerar och kan förbättras i större städer där det är många aktörer inblandande. Det har varit intressant att se hur det man lärt sig från sin logistikutbildning fungerar i praktiken. Projektet har även gett mig en större förståelse över logistikens betydelse för samhället både ur miljö och sociala aspekter.