Marknadsundersökning

Vi hjälper dig att ta fram frågeunderlag, genomföra undersökningen (webbaserad eller på bestämt plats), sammanställa och analysera resultatet. En marknadsundersökning är ett bra sätt att dels ta reda på vad som skapar leende kunder men även flaskhalsar och att identifiera utvecklingsmöjligheter.

Webbyrå

Behöver du en enklare hemsida? I så fall hjälper vi dig att bygga den i WordPress. Vi anpassar oss efter dina önskemål med texter och bilder. Koppla ihop din hemsida med sociala medier för bättre genomslagskraft, vi ser till att du kommer igång!

Event

Planering, genomförande och utvärdering – vi har personal som kan hjälpa dig med allt som berör ditt event. Logistikplanering, projektledning, eventpersonal samt värdar och värdinnor.

Rekrytering

En rekryteringsprocess kan vara tidskrävande och det kan finnas en svårighet i att nå ut till rätt kandidater. Student Network har därför utformat ett koncept där vi hjälper till med det första steget i rekryteringsprocessen