En marknadsundersökning är ett ypperligt tillfälle att få höra vad era kunder, potentiella kunder eller besökare tycker om er eller ert evenemang. En undersökning är med andra ord ett bra och effektivt sätt att identifiera utvecklingsmöjligheter. Våra studentkonsulter som studerar Service Management och Strategisk Kommunikation vid Campus Helsingborg har goda kunskaper om hur enkäter utformas och genomförs. Behöver ni spetskompetenser inom specifika områden så har vi studenter för det med.

 

Vi hjälper er hela eller delar av vägen. Vi hjälper kunder med både genomföring av enkäter på olika platser i Skåne, mata in pappersenkäter i systemet, men erbjuder även hjälp att utforma enkätfrågorna. Vi erbjuder enkätundersökningar utefter era önskningar. Vi kan genomföra undersökningarna på stan, via E-post, telefon eller kanske ett nytt innovativt sätt att göra undersökningar på? Allt är upp till er, er verksamhet och hur många svar ni önskar.

 

Kontakta oss så kommer vi gemensamt överens om hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.

En marknadsundersökning är ett ypperligt tillfälle att få höra vad era kunder, potentiella kunder eller besökare tycker om er eller ert evenemang. En undersökning är med andra ord ett bra och effektivt sätt att identifiera utvecklingsmöjligheter. Våra studentkonsulter som studerar Service Management och Strategisk Kommunikation vid Campus Helsingborg har goda kunskaper om hur enkäter utformas och genomförs. Behöver ni spetskompetenser inom specifika områden så har vi studenter för det med.

 

Vi hjälper er hela eller delar av vägen. Vi hjälper kunder med både genomföring av enkäter på olika platser i Skåne, mata in pappersenkäter i systemet, men erbjuder även hjälp att utforma enkätfrågorna. Vi erbjuder enkätundersökningar utefter era önskningar. Vi kan genomföra undersökningarna på stan, via E-post, telefon eller kanske ett nytt innovativt sätt att göra undersökningar på? Allt är upp till er, er verksamhet och hur många svar ni önskar.

 

Kontakta oss så kommer vi gemensamt överens om hur vi kan hjälpa er på bästa sätt

Frågeunderlag 

Vi hjälper dig att ta fram ett frågeunderlag till undersökningen som passar utifrån undersökningsmetoden. Rätt frågor och rätt tillvägagångssätt är avgörande för att kunna ha nytta av svaren och arbetet.

Genomföra 

Vi genomför marknadsundersökningen, antingen på plats i din butik, via telefon eller via webben. Vad som passar bäst för er beror helt på antalet svar som önskas och vad som är lämpligast utifrån era förutsättningar.

Analysera 

Vi sammanställer resultatet i en överskådlig rapport. Vi analyserar resultatet och kommer med förslag på förbättringar. Vi presenterar även rapporten från marknadsundersökningen på plats hos er om det önskas.

“När vi kom i kontakt med Student Network kändes valet givet

eftersom de är förankrade till Helsingborgs studenter och lokalt engagerade”

Christian Nilsson, HIF