Marknadsundersökning

En marknadsundersökning är ett bra sätt att ta reda på vad som skapar leende kunder så väl som flaskhalsar. Ett effektivt och bra sätt att identifiera utvecklingsmöjligheter. Våra studenter som läser Service Management och Strategisk Kommunikation vid Campus Helsingborg har goda kunskaper om hur enkäter utformas och genomförs. Vi hjälper dig hela eller delar av vägen.

Marknads-

undersökning

En marknadsundersökning är ett bra sätt att ta reda på vad som skapar leende kunder så väl som flaskhalsar. Ett effektivt och bra sätt att identifiera utvecklingsmöjligheter. Våra studenter som läser Service Management och Strategisk Kommunikation vid Campus Helsingborg har goda kunskaper om hur enkäter utformas och genomförs. Vi hjälper dig hela eller delar av vägen.

Olika marknadsundersökningar

Vi har olika lösningar beroende på vad ni behöver hjälp med. Marknadsundersökningarna kan göras både på stan, via epost och mail eller via telefon. Helt beroende på vad som passar bäst för er, och hur många svar som önskas.

Olika marknads-

undersökningar

Vi har olika lösningar beroende på vad ni behöver hjälp med. Marknadsundersökningarna kan göras både på stan, via epost och mail eller via telefon. Helt beroende på vad som passar bäst för er, och hur många svar som önskas.

Frågeunderlag 

Vi hjälper dig att ta fram ett frågeunderlag till undersökningen som passar utifrån undersökningsmetoden. Rätt frågor och rätt tillvägagångssätt är avgörande för att kunna ha nytta av svaren och arbetet.

Genomföra 

Vi genomför marknadsundersökningen, antingen på plats i din butik, via telefon eller via webben. Vad som passar bäst för er beror helt på antalet svar som önskas och vad som är lämpligast utifrån era förutsättningar.

Analysera 

Vi sammanställer resultatet i en överskådlig rapport. Vi analyserar resultatet och kommer med förslag på förbättringar. Vi presenterar även rapporten från marknadsundersökningen på plats hos er om det önskas.

“När vi kom i kontakt med Student Network kändes valet givet

eftersom de är förankrade till Helsingborgs studenter och lokalt engagerade”

Christian Nilsson, HIF