Student Network

Student Network grundades 2011 av Anna Rydberg och Karsten Deppert. De har båda examinerats från Lunds Universitet Campus Helsingborg och har en stark förankring i regionen.

Grunden till företaget bygger på att de ser en nytta att skapa värdefulla arbeten för studenter under deras studietid och ett behov från näringslivet att få in kompetens och drivkraft i sina organisationer. Affärsidén baseras därför på ett kunskapsutbyte mellan dessa arenor. Vår vision är att Campus Helsingborgs studenter har en naturlig roll i näringslivet under och efter sin utbildning. Vårt långsiktiga mål är därmed att studenterna stannar kvar i Helsingborgsregionen även efter de tagit examen.

Lisa-Mari Gardelius

Studentkonsult

Läser: Strategisk Kommunikation och digitala medier, år 3

Jackline Georgsson

Studentkonsult

Läser: Strategisk Kommunikation och digitala medier, år 2

Rebecka Forsberg

Studentkonsult

Läser: Strategisk Kommunikation och digitala medier, år 2

Emma Carlzon

Studentkonsult

Läser: Strategisk Kommunikation och digitala medier, år 2

Martina Projkovska

Verksamhetschef

martina@studentnetwork.se

Verksamhetsansvarig för Campus Webbyrå är Martina Projkovska.

Martina tog sin examen i Digital Design från Kristianstad Högskola (2014-2017). Därefter var hon trainee i Familjen Helsingborgs traineeprogram (2017-2018) och arbetade för Klippans kommun och Helsingborgs stad. Martina är också verksamhetsansvarig för Campus Webbyrå.

Anna Rydberg 

VD, Grundare

anna@studentnetwork.se 

Anna har examen i Service Management Tourism från Lunds Universitet Campus Helsingborg. Hon har även gått Familjen Helsingborgs Traineeprogram (2010/2011) och därefter arbetat som kommunikatör i Helsingborgs stad (2012). Anna drivs av utmaningar och inom Student Network tillför hon ett stort engagemang och långsiktighet. Anna är även en av grundarna av Young In Business, ett affärsnätverk med fokus att skapa långsiktiga relationer.

Karsten Deppert

Projektledare, Grundare

karsten@studentnetwork.se 

Karsten är en parallell-entreprenör som alltid ser utvecklingsmöjligheter. Han har studerat Bioteknik på Campus Helsingborg och idag driver han förutom Student Network även Mindpark konferens– och kontorsverksamhet, friskvårdsbolaget MotioMera, hälsoverktyget Wellbefy, kaffe E-handeln Nybryggt samt översättningsbyrån Contentor. Med ett stort nätverk och gedigen kunskap är han en värdefull tillgång inom Student Network.

Martina Projkovska

Verksamhetsansvarig

073-535 55 47

martina@studentnetwork.se

Verksamhetsansvarig för Campus Webbyrå är Martina Projkovska.

Martina tog sin examen i Digital Design från Kristianstad Högskola (2014-2017). Därefter var hon trainee i Familjen Helsingborgs traineeprogram (2017-2018) och arbetade för Klippans kommun och Helsingborgs stad. I januari 2019 blev hon ansvarig för den operativa verksamheten och strategiska utvecklingen av Campus Webbyrå.

Anna Rydberg 

VD, Grundare

anna@studentnetwork.se 

Anna har examen i Service Management Tourism från Lunds Universitet Campus Helsingborg. Hon har även gått Familjen Helsingborgs Traineeprogram (2010/2011) och därefter arbetat som kommunikatör i Helsingborgs stad (2012). Anna drivs av utmaningar och inom Student Network tillför hon ett stort engagemang och långsiktighet. Anna är även en av grundarna av Young In Business, ett affärsnätverk med fokus att skapa långsiktiga relationer.

Karsten Deppert

Projektledare, Grundare

karsten@studentnetwork.se 

Karsten är en parallell-entreprenör som alltid ser utvecklingsmöjligheter. Han har studerat Bioteknik på Campus Helsingborg och idag driver han förutom Student Network även Mindpark konferens– och kontorsverksamhet, friskvårdsbolaget MotioMera, hälsoverktyget Wellbefy, kaffe E-handeln Nybryggt samt översättningsbyrån Contentor. Med ett stort nätverk och gedigen kunskap är han en värdefull tillgång inom Student Network.