Rekrytering

En rekryteringsprocess kan vara tidskrävande och det kan finnas en svårighet i att nå ut till rätt kandidater. Student Network har därför utformat ett koncept där vi hjälper till med det första steget i rekryteringsprocessen. 
 
Utifrån en kravspecifikation gallrar vi bland kandidater i vårt nätverk där vi presenterar de studenter som är mest lämpade för tjänsten. Vi förmedlar studenter med rätt kompetens som passar perfekt för den position ni söker. Med en presentation av kandidaterna tillsammans med deras CV, personliga brev samt referenser återstår det endast för er att intervjua studenterna och besluta om anställning. Det underlättar  och effektiviserar processen samtidigt som vi säkerställer en hög kvalitet på personalen som anställs.
 
Vi har ett nätverk som baserar sig på de mest drivna studenterna på Campus Helsingborg, Lunds Universitet. Studenterna läser bland annat utbildningarna Service Management, Strategisk Kommunikation och Högskoleingenjörsutbldningar. Många är redo att ta steget ut i näringslivet för att applicera sina akademiska kunskaper i praktiken.

Med hjälp av Student Network kan vi marknadsföra oss på ett snyggt och

professionellt sätt, jag kommer garanterat att återkomma” 

Marlene Taudien, Taudien Training